Nikdy nedostaneme druhou šanci udělat PRVNÍ DOJEM

Na trhu práce si děláme první dojem u kandidátů. Ale občas zapomínáme, že první dojem si dělají taky kandidáti o firmě, a to díky jejím inzerátům, kariérní stránce, pracovnímu prostředí i na základě dojmu a chování personalisty, manažera i jiných zaměstnanců.

PRVNÍ DOJEM MEZI LIDMI

Svoje vnímání (percepce) o člověku získáváme z kombinaci vjemů, jako je chování, verbální projev (způsob komunikace, tón a barva hlasu), neverbální projev (vzhled, gesta, pohyby, mimika).

To, jestli je nám někdo sympatický, nebo nesympatický a jaký dojem z něho máme, to víme už během 0,1 sekundy! Pokud si vytvoříme názor během tak krátké doby, je jasné, že je to na základě našeho podvědomí a naše vědomé myšlení je značně v závěsu.

Co všechno hodnotí naše podvědomí? Vychází z našeho naučeného chování, z předsudků, zkušeností, informací, které jsme přijali za své. Každopádně je důležité vědět, že v takovém případě může docházet k tzv. kognitivnímu zkreslení. K našim domněnkám, které nemusí být vůbec opodstatněné. Jsou to jednoduše takové naše myšlenkové zkratky. Pro příklad, pokud je někdo krásný, zvyšuje to podvědomě naši důvěryhodnost. Ale ve skutečnosti to může být prohnaný lhář, který jen umí udělat dobrý dojem.

Aby personalista zůstal co nejvíce objektivní, měl by pokládat otevřené otázky, a nikoliv otázky uzavřené nebo návodné. Návodné otázky totiž slouží personalistovi jen k tomu, že si chce utvrdit svoje původní domněnky. A tím je posuzování velmi subjektivní, což není žádoucí.

Osobně uplatňuji základní pravidlo personalistů nedělat si domněnky, a proto sice vycházím ze své intuice a prvního dojmu, ale pokládám racionální otevřené otázky. Každá odpověď se stává jedním z dílků puzzle životního příběhu daného člověka a postupně moje pocity (intuici) z prvního dojmu potvrdí anebo vyvrátí.

Případně nastane třetí varianta, že moje pocity a odpovědi nejsou v souladu a já jsem nerozklíčovala proč.  Pak obvykle dáme ve výběrovém řízení přednost kandidátovi, kde tak velký pocit nejistoty nemáme.  

PRVNÍ DOJEM NA WEBU A V GRAFICE

Řekli jsme si, jak jsme ovlivnění při posuzování kandidátů Také kandidáti si během pár sekund vytváří pocit důvěry nebo nedůvěry v zaměstnavatele.

Myslete na to při komunikaci směrem na trh práce (stejně, jako to jistě děláte i směrem k zákazníkům). Pokud vyrábíte kvalitní produkt, taky řešíte, aby byl adekvátně oděn do obalu, který odpovídá jeho charakteru a vyvolává patřičné emoce (budu vycházet z předpokladu, že se nesnažíte prodat hnědé „cosi“ ve zlatém obalu).

stylové věci nemusí být nutně drahé

Jak lidé hodnotí váš (kariérní) web? Ondřej Ilinčev zmiňuje 3 fáze rozhodování dle Dana Normana:

  1. Niterný – během vteřiny víme, jestli se nám líbí/nelíbí. Jedná se o reakci našeho ještěrčího mozku.
  2. Behaviorální – hodnotí přívětivost, funkce, intuitivnost.
  3. Reflektivní – celkový dojem na web (tady je důležitý brand).

EFEKT LÍBIVOSTI

Máme tendenci být přitahovaní podobnými lidmi, jako jsme my. Pokud tedy chcete přitahovat do firmy lidi, kteří do vašeho týmu a kultury zapadnou, je nezbytné, abyste byli autentičtí:

  • Prezentujte se tací, jací skutečně jste.
  • Pojmenujte si, co jsou vaše firemní silné a slabé stránky, jaká je vaše kultura, jaký typ člověka se u vás bude mít dobře, a který pak bude o to raději chodit do práce a pomáhat vám dosahovat společných cílů.
  • Používejte reálné fotky pracovního prostředí, vašich lidí, společných akcí (AB test – fotobanka nebo reálná fotka – nárůst konverze o 161 %)
  • Mluvte řečí lidí, které chcete oslovit. Máte smysl pro humor a nadsázku? Tak to promítněte do vaší komunikace.

JAK SE PREZENTOVAT AUTENTICKY?

Vím, že to často není tak jednoduché, jak to vypadá. Sama umím velmi rychle pomoci svým klientům pojmenovat jejich lidské a profesní kvality, ale jakmile mám psát sama o sobě nebo o personalistice, je docela porod napsat to jednoduše, výstižně a tzv. nevětvit.

Pokud znáte ve firmě každý detail, pak je těžké se na celou situaci podívat očima kandidátů. Ne nadarmo se říká, že přes stromy nevidíme les.

A to jsou situace, kdy je vhodné oslovit ke spolupráci externího odborníka, který:

  • má přehled a současně nezaujatý pohled a dokáže vystihnout a pojmenovat firmu,
  • umí posoudit nabídku firmy směrem k zaměstnancům i v porovnání s konkurencí,
  • dokáže se vcítit do nejvhodnějších kandidátů a následně dokáže posoudit, jaké odpovědi na webu hledají, aby dokázali relevantně posoudit, jestli je to pracovní nabídka/firma právě pro ně.

Jinak by se mohlo stát to, co se často stává v životopisech. Na první dobrou vypadají dobře, ale chybí jim ty nejdůležitější informace o daném člověku, aby zaměstnavatel dokázal během krátké doby pochopit jeho kvality a odpovědět si, jestli je to přesně ten, koho potřebují.  

ŠPATNOU GRAFIKOU VÁM DOBŘÍ KANDIDÁTI UTÍKAJÍ MEZI PRSTY

Odpovězte si sami. Kdybyste vedle sebe měli 2 restaurace, jedou čistou úhlednou a druhou se starým nábytkem a špinavou, do které půjdete? Troufám si říct, že většina za vás půjde do té čisté, protože předpokládáte, že v kuchyni to bude vypadat podobně. A kdo z vás by chtěl riskovat, že dostane staré přepálené jídlo nevalné chuti nasledované střevními potížemi?

Neznamená to nutně, že v čisté restauraci budete s jídlem nadšení, ale máte pocit, že jste udělali max. pro to, aby byl výsledek dobrý a snížili jste tak riziko. Volíte bezpečí.

Stejně je to s grafikou. Můžete být skvělá firma se super týmem, ale pokud vyvěsíte grafiku zpracovanou ve Wordu nebo s příšernými figurkami, tak u většiny lidí nebudete působit důvěryhodně. Necháváte si tak utéci řadu skvělých lidí, kteří raději půjdou o dům dál (byť v reálu konkurenční firmy nemusí být zdaleka tak dobří, jako ta vaše).

Možná si řeknete, že nejste Honeywell nebo Tesco, abyste si mohli dovolit velké marketingové kampaně. Věřte mi, není reálné těmto firmám konkurovat a ani smysluplné.

Využijte dnešní trend, kdy se lidé vracejí více k menším výrobcům, kteří nemají světoznámý brand, ale možná mají lepší produkty a vztahy mezi sebou i se zákazníky. Mají autentickou atmosféru. Spousta z nich začínala trošku na koleně, ale díky vložené energii a lásce k tomu, co dělají, si našli svoje místo na trhu a lidi je milují. A věřte, je spousta lidí, co by pro ně moc ráda pracovala.

Máte jinou cílovou skupinu – pracovníky, kteří nechtějí do korporátů, ve kterých jsou svázaní pravidly a pouze jsou nějakými čísly. Jsou to naopak lidi, kteří touží pracovat na něčem smysluplném, vidět svoje výsledky práce, znát všechny svoje kolegy jménem.

Takovým lidem nevadí, že nemáte vyšperkovaný marketing. Oni „jen“ potřebují vědět, že existujete. Potřebujete vzbudit jejich pozornost (o to víc, pokud jste B2B firma nebo subdodavatel a vaše jméno je u běžných spotřebitelů neznámé) a k tomu vám může pomoci i dobře udělaná jednoduchá grafika, kterou vás ráda naučím v kurzu Grafika pro personalisty.

on-line kurz Grafika pro personalisty
vzdělávání pro moderní personalisty

Buďte o krok napřed před vaší konkurencí. Dávám Vám slovo, že toto školení pro personalisty s mým vedením, vám v tom jednoznačně pomůže.

Martina Koláčková
Profesi personalisty se věnuji 15 let. Pomáhám firmám přitahovat a udržet takové zaměstnance, které potřebují. Společně pracujeme na zlepšení HR procesů a budování Employer Brandingu. Jednotlivcům nabízím kariérové poradenství, životopis a motivační dopis na míru.
 
Jsem empatický srdcař, který by rád vrátil lidským zdrojům jejich lidskost i funkčnost. (Let's make human resources more human)
 
Konkrétně nabízím: HR audit, HR Branding, Recruiting, Grafiku pro personalisty, HR poradenství na míru
 
 
Napsala jsem 3 praktické e-booky Krok za krokem k nové práci, Motivační dopis snadno a rychle a 10+8 mýtů o hledání práce. a vytvořila on-line kurz GRAFIKA PRO PERSONALISTY
 
Více o mně si můžete přečíst zde >>