ŽE BY TAJEMSTVÍ NÍZKÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ČR?

aneb povídka Jak chodil mravenec do práce…

Mravenec přicházel každý den časně zrána do zaměstnání a začínal pracovat. Vyráběl a byl spokojený. Jeho šéf Lev se podivil, že mravenec pracuje bez dohledu:

„Jestliže pracuje tak dobře bez dohledu, nemohl by snad pracovat ještě lépe, kdyby na něj někdo dohlížel?“

Lev proto zaměstnal jistého Švába, který měl bohaté zkušenosti v oboru personalistiky. Jeho prvním opatřením bylo zavedení kontroly mravencovy docházky. Záhy Šváb potřeboval sekretářku, aby mu pomáhala s papírováním. Zaměstnal proto Pavoučici, která se kromě archivů věnovala rovněž kontrole telefonních hovorů.

Lev byl okouzlen Švábovými výstupy a požádal ho i o grafickou prezentaci produktivity a hlubší analýzu dlouhodobých tendencí na pracovišti, jejichž průběžné výsledky budou diskutovány na pravidelných schůzkách. Kvůli tomu byl Švábovi zakoupen počítač s laserovou tiskárnou a zaměstnána jedna Moucha, aby vedla oddělení informatiky.

Mravenec, dosud produktivní a veselý, byl najednou zoufalý nad množstvím vyplňovaných formulářů a pracovních schůzek, které mu zabíraly spoustu času!

Lev dospěl k závěru, že je třeba vytvořit pracovní místo provozního vedoucího v oddělení, kde mravenec pracuje. Pozici obsadil jistý Cvrček, jehož prvním počinem bylo vybavení kanceláře perským kobercem a ergonomickou židlí.

I nový vedoucí brzy potřeboval počítač a sekretářku (tu si však přivedl ze svého bývalého zaměstnání), aby vypracoval strategický plán optimalizace výroby a kontroloval rozpočet oddělení, kde mravenec pracuje.

Cvrček zároveň přesvědčil Lva o absolutní nezbytnosti průzkumu pracovního prostředí. Poté, co se Lev seznámil s pracovní vytížeností, zjistil, že oddělení, kde mravenec pracuje, už nevyrábí tolik, co dříve. Najal proto vyhlášeného konzultanta Sýčka, aby provedl audit a navrhl řešení. Sýček strávil tři měsíce v kancelářích a vypracoval několika svazkovou zprávu, jejíž závěr zněl: „příliš mnoho personálu v podniku“.

Hádejte, koho Lev propustil!

Pochopitelně mravence, kvůli „nedostatku motivace a konfliktnímu chování“.

autor: neznámý (pokud ho znáte, ráda doplním)

#martinakolackova #hr #nezamestnanost #motivace #nespravedlnost #produktivita

Martina Koláčková
Profesi personalisty se věnuji 15 let. Pomáhám firmám přitahovat a udržet takové zaměstnance, které potřebují. Společně pracujeme na zlepšení HR procesů a budování Employer Brandingu. Jednotlivcům nabízím kariérové poradenství, životopis a motivační dopis na míru.
 
Jsem empatický srdcař, který by rád vrátil lidským zdrojům jejich lidskost i funkčnost. (Let's make human resources more human)
 
Konkrétně nabízím: HR audit, HR Branding, Recruiting, Grafiku pro personalisty, HR poradenství na míru
 
 
Napsala jsem 3 praktické e-booky Krok za krokem k nové práci, Motivační dopis snadno a rychle a 10+8 mýtů o hledání práce. a vytvořila on-line kurz GRAFIKA PRO PERSONALISTY
 
Více o mně si můžete přečíst zde >>