Informační povinnost k ochraně osobních údajů - výběrové řízení

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Ing. Martina Koláčková, IČO 02382113 a sídlo Ostrůvek 678, Rajhrad, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

(i) na přístup k osobním údajům,

(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,

(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,

(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,

(v) na přenositelnost údajů a

(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a

(vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů fyzickou osobou Ing. Martina Koláčková, IČO: 02382113, se sídlem Ostrůvek 678, 66461 Rajhrad najdete zde.

 

V případě, že budu správcem dat, budou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat tím, že mi napíšete e-mail na adresu: martina@martinakolackova.cz

 

 

Share