PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Soutěž o hotový e-book „Krok za krokem k nové práci“ organizuje webová stránka www.martinakolackova.cz a FB fanpage DOBRÁ PRÁCE bez frustrace.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem spojená se společností Facebook. Není touto společností organizovaná, spravovaná ani podporovaná.
 3. Trvání soutěže je stanoveno od 14. května 2016 do 20. května 2016 do 24:00 hodin.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s platnou e-mailovou adresou, na kterou bude výhra odeslána.
 5. Cenou soutěže jsou 3 e-booky KROK ZA KROKEM K NOVÉ PRÁCI v hodnotě 483 Kč.
 6. Podmínkou soutěže je dát Like (Líbí se mi to) v předmětném příspěvku a současně vyplnit krátký dotazník https://docs.google.com/forms/d/1lfLL0YfZ0lOM1vZMWaQAvzTXpscvTVX1hkRRS3hww94/viewform
 7. Do soutěže se může zapojit každý pouze 1x.
 8. Po skončení soutěže vylosuje organizátor výherce a jeho jméno oznámí nejpozději do 48 hodin po skončení soutěže. Toto jméno bude zobrazeno na FB fanpage DOBRÁ PRÁCE bez frustrace.
 9. Výhra bude odeslaná e-mailem do 3 pracovních dní od ukončení soutěže.
 10. Organizátor nezodpovídá za správnost kontaktních údajů poskytnutých výherci, za účelem doručení výhry, nezodpovídá ani za ztrátu, poškození, zničení a nedoručení výhry z důvodu plné e-mailové schránky nebo zastaralého softwaru na straně výherce.
 11. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně vyplatit hodnotu výhry v českých korunách.
 12. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.