Dětská mozková obrna

tragédie mého dětství, která se proměnila v dar, o který se s Vámi chci podělit.

O MNĚ


Především jsem žena, která je jako pozorovatel součástí mnoha životních rolí, ať už v hlavní či vedlejší úloze. 
Miluji život, miluji své pokroky a práci na sobě, miluji zpěv a tanec, miluji vše, čím jsem právě v tuto chvíli TADY a TEĎ…

V dětství jsem neměla ani potuchy o tom, že každý disponujeme darem vyléčit sebe sama, nevěděla jsem, jak naslouchat své duši ani proč nebo jak vznikají nemoci…ale vše potřebné se mi odhalilo a nyní vím, že můžu mít vše, o čem sním… Důležité je jak myslím!

Mé zrození na tento svět provázela od samého počátku dětská mozková obrna, kde primární zásah byl na levé noze. Verdikt lékařů tehdy zněl: “neměnný stav".  Jako malá holčička jsem celým svým srdcem věřila, že se uzdravím a jednou si koupím červené lodičky na vysokém jehlovém podpatku, na kterých také budu moci chodit. 

V průběhu života a dospívání jsem absolvovala nespočet různých medicínských i alternativních vyšetření, operací a pokaždé bez většího úspěchu… Má víra v uzdravení se vytrácela tím víc, čím víc jsem „nasávala“ pochyby… své i cizí… Postupem času bylo mé sebe-přijetí, respektive přijetí nemoci absolutní a já přestala toužit chtít víc… Zpět své zdraví…

Držet se nemoci, znamená postupně zbavovat se vlastní moci… A já se jí držela velmi urputně. Proč? Protože pro mě bylo snazší plout ve známých vodách, než se pouštět do neznámého. Krokem do neznáma si musíme být vědomi zodpovědnosti za sebe, svůj život, své zdraví…

Jako dospělá žena, která v tu dobu procházela různými životními obdobími, si velmi dobře pamatuji na slova, která se mi neustále opakovala. Ta slova byla „ Chci být šťastná a vědět, kdo jsem?!“ A kdo se ptá, vždy dostane odpověď…Proto mou dospělost začalo provázet pár úžasných Inspirací, skrze které jsem se naučila Milovat sebe sama, pracovat s každodenními, myšlenkou vytvářenými, pochybami a především jsem opět UVĚŘILA V ZÁZRAKY, pro které opravdu stačí ROZHODNOUT SE, DOVOLIT si je a VYKROČIT … Pro mě toto uvědomění znamenalo vykročit do ZDRAVÍ…

Držet se nemoci, znamená postupně se zbavovat vlastní moci… 

KURZY


 

MILUJ SE – základ pro léčení těla, duše i mysli … neb duše ví a mysl myslí

Termín:  19.9. 2018, 13:00 - 17:00 hodin

Místo: Výstaviště 1, 603 00 Brno

Cena: 750,- Kč

Pojďme společně nastartovat v těle samo-léčící procesy, díky kterým si uvědomíte zodpovědnost vůči sobě samým…

Ukážu Vám techniku díky které můžete v přítomnosti vyřešit během cca 20 min. vše minulé … (bloky, které nás brzdí na cestě za zdravím)

Přijďte sdílet své poznatky na téma sebeláska a já Vám ukážu, jak snadné je dívat se na negativní postoje, kterých se mnohdy dogmaticky držíme, s nadhledem a vnitřním klidem.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE


Pojďme se společně na příčinu Vašeho „problému“ podívat komplexně.

Součástí individuální konzultace je i sepsání tzv. „poslání na Míru“

Cena: 500 Kč / 60 minut

 

INSPIRACE

skrze které jsem se naučila milovat sebe sama

SEBELÁSKA


Přišel krásný a velmi vzácný čas, abychom přijali vše, co ukrývá se v nás...

Přijměme se, s láskou v srdci milujme se a mějme se...

Má krásná duše, věřím, a proto ti své tělo do péče sebelásky svěřím...

Vždy, když se zasměješ, tak mému tělu, chrámu Tvému, velmi prospěješ...

Klaním se před Tvou moudrostí dušičko má krásná, děkuji za vše, neb jsi velmi vzácná...

Miluji se. 

ZÁZRAK


Uvěř, že se zázrak stane... Nadechni se srdcem a duši nech ať nadějí jak plamínkem vzplane...

Zázraky se dějí ... je to snadné... Uvěř a můžeš mít vše, po čem Tvoje srdce, jež životem buší, prahne...

Bůh říká:"Uvěř a já Ti ukážu... neboj se, věř a já Ti pak zázrakem poselství krásné vzkážu...

Poselství, jež naplní Tě nenadálou silou...

Poselství, jež naplníš jen Ty..." Čím, můj pane?"...

"No přece svojí vírou..."

LÉČITEL


L = láska, E = emoce, Č = čas,= intuice, T = trpělivost, E = energie, L = láska

Léčitel léčí tělo, které mnohdy popřením nebo neschopností naslouchat své duši onemocnělo...

Jsi sám sobě léčitelem... jen uvěř, že jsi duše, co probouzí se  a prochází daným tělem..

Naslouchej své duši a pak mysl ani pochyby její důraznost svou nevírou nepřehluší ... duše dává Tvému tělu záři a jas... Duše je ta, která ukazuje Ti mnoho ze svých jedinečných krás...

Žij v pravdě a prociťuj pokoru a vděk...staň se zdravím...staň se čistým a průzračným pramenem té nejkrásnější z řek...a víra Tvá Tě uzdraví...řekni mi, má drahá duše, proč do role oběti se stále stavím? Proč nevidím, že já jsem svým vysněným zdravím?

Mé překrásné já, jsi na cestě a jsi mou částí, jsi má a já jsem Tvá... Děkuji Ti , že se mi Tvé Já ptá, protože vnímám, že přicházíš ke mně a že jsi mou podstatou, že jsi v celé své kráse a čistotě svá. Jsem stále u Tebe, naslouchej mi...vnímej mě, svou důvěru a lásku dej mi...

Vše přijde v pravý čas, věř v sílu své duše a poslouchej svůj vnitřní hlas...


Další autorské inspirace vždy na aktuální téma naleznete na FB stránce

KONTAKT

Petra Elizabeth Partyšová

+420 728 535 280 

elizabeth@vedomezdravi.cz

Výstaviště 1, 603 00 Brno

www.vedomezdravi.cz